Your world of our world?

Ter afsluiting van de eerste Europese Jongerenhoofdstad Your World hebben wij dit bijzondere boek ontworpen. De auteur, die de afgelopen drie jaar 1200 jongeren volgde, ziet in hun opvattingen over de maatschappij en de politiek een verrassend en hoopvol manifest. Samengevat: jongeren hebben genoeg van egoïsme en angst en zijn op zoek naar wederzijdse versterking en vertrouwen.

  • OpdrachtgeverGemeente Rotterdam
  • FotografieDennis Duijnhouwer
  • In samenwerking metAndré Platteel
Terug