Noord-HollandsArchief.nl Stoffige boel? Echt niet!

Naar aanleiding van het ontwerp voor de bekroonde Erfgoed Leiden en Omstreken website vroeg het Noord-Hollands Archief ons mee te pitchen voor de ontwikkeling van hun nieuwe website. Onze presentatie met daarin duidelijke ideeën over wat het Noord-Hollands Archief is en vooral wat het kán zijn gaf de doorslag in hun keuze voor Pony Design Club.

Het Noord-Hollands Archief heeft twee functies: partner voor verschillende overheden met betrekking tot beheer van archieven en beschikbaar zijn voor het publiek. Het archief neemt hierin een actieve houding in aan. Dit is belangrijk voor archiefvormende overheden met betrekking tot beheer en behoud van de digitale archieven en tegelijkertijd willen ze zichtbaar blijven voor het publiek en zoeken ze het publiek op.

Deze instelling vormde voor ons het uitgangspunt voor de nieuwe website: deze gaat niet óver het archief, maar de website wórdt het archief. Hij moet toegankelijk zijn, overzichtelijk en gericht op mensen die onderzoek doen.

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met de web-richtlijnen van de overheid. Deze uitgangspunten kunnen ontwerp en functionaliteit beperken maar binnen deze restricties hebben we de website toch een duidelijke eigen gevoel en identiteit mee weten te geven. Het stof is eraf en het Noord-Hollands Archief is klaar voor de toekomst!

Terug