Het e-Depot: archiveren doe je zo…

Digitale opslag van informatie vraagt heel andere voorzieningen dan opslag van informatie op papier. Een e-Depot is een omgeving die een dergelijke vorm van langdurig digitaal beheer mogelijk maakt. Veel overheidsorganisaties werken aan een digitale infrastructuur voor het waarborgen van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie, ook wel een e-depot genoemd.

Dit vergt tijd, energie en kennis. Omdat het Noord-Hollands Archief hier al een tijd actief mee bezig is hebben in de nieuwe website een e-Depot menu opgenomen om overheden die hier mee aan de slag gaan te informeren. Door middel van een aantal verschillende onderwerpen kan men gemakkelijk informatie en hulpmiddelen vinden die kunnen helpen bij de voorbereiding op digitaal archiveren.

Dit is taaie kost en om deze informatie op een laagdrempelige manier aan te bieden hebben we in nauwe samenwerking met het archief infographics ontwikkeld. Deze infographics maken de verschillende onderwerpen en de te nemen vervolgstappen op een heldere duidelijke manier inzichtelijk.

Bekijk dit project online: noord-hollandsarchief.nl/e-depot

Terug