De rol van de architect

De recente ontwikkelingen op vastgoed gebied dwingen architecten na te denken over wat ze voor een opdrachtgever kunnen betekenen. Hoe onderscheid je jezelf van de rest en waar ligt je meerwaarde? De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) volgt dit uiteraard op de voet en wil door middel van debat, inspiratie en netwerken de discussie tussen architectenbureaus, opdrachtgevers en andere bouwpartijen stimuleren met als doel architectenbureaus na te laten denken over nieuwe rollen en verdienmodellen als aanvulling op de bestaande diensten.

Ter ondersteuning hebben wij samen met architect Alijd van Doorn een zestal infographics/dienstenkaarten ontwikkeld die de activiteiten van de BNA ondersteunen. Elke kaart behandeld een mogelijke richting die een architectenbureau kan inslaan en informeert over competenties, verdienmodellen en risico’s die daarbij kunnen horen.

  • OpdrachtgeverAlijd van Doorn & BNA
Terug