90 schrijvers downtown Rotterdam

Woordnacht is een nieuw literair festival georganiseerd door de gehele Rotterdamse letterensector. Het festival omvat ruim zestig programma’s die één nacht lang plaatsvinden op podia aan de Rotterdamse Literaire As: van het Centraal Station tot de Maasoever.

De organisatie vroeg ons na te denken over het concept en ontwerp voor Woordnacht waarin een krappe planning en een duidelijk afgebakend budget leidend waren. Uitgangspunt voor het concept was enerzijds de verscheidenheid in het programma en anderzijds het gegeven dat men Rotterdam niet meteen associeert met literatuur maar meer met de straat en grootstedelijkheid: een plek waar men anoniem  een mening kan verkondigen door deze met spuitbussen, stiften of verf op muren aan te brengen.

We hebben een serie posters ontworpen waar de high meets low culture clash* centraal staat. Posters met uitgesproken teksten en een even expliciete tweede laag met als doel een glimp van het komende festival te laten zien.

*In de periode dat onze Woordnacht posters werden gedrukt ontstond er tegelijkertijd een relletje over de posters die de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam had verspreid. Deze posters kregen een prachtige tweede laag als reactie op de provocerende boodschap van de VVD.

Terug